Ton Henzen

...Ondertoon

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Fout
  • Fout bij laden feed data.

11 september

E-mailadres Afdrukken
De vertraging om over de plannen voor Ezinge een definitief besluit te nemen, heeft nu al gevolgen voor de bouwkosten. De gemeenteraad wil in meerderheid niet verder gaan dan een jaarlijkse huurprijs van 1,6 miljoen euro voor de nieuwe huisvesting van Stad en Esch, de Rechterenschool en de Ambelt. De stuurgroep Onderwijspark had berekend dat daarvoor 1,8 miljoen euro nodig is. Volgens de voorzitter van de centrale directie van Stad en Esch Peter de Visser zijn de bouwkosten inmiddels al zo fors gestegen dat het plafond van 1,6 miljoen euro in werkelijkheid nu uitkomt op 1,8 miljoen euro.

Alle seinen lijken op groen te staan, maar De Visser wil eerst volledige duidelijkheid. Die krijgt hij pas met een besluit van de gemeenteraad het Onderwijspark op Ezinge te bouwen. De beslissende raadsvergadering is op donderdagavond 11 september. `Laten wij in Meppel ons eigen 11 september-gevoel krijgen,` aldus De Visser.
Ik vind het wel goed gevonden van De Visser. Hij kwam erop zaterdagmiddag in de uitzending van Omroep Meppel. Als vrijwilliger maak ik samen met collega Bart Jansen het programma Grote Oever. De huidige frequentie is eenmaal in de vier weken. In het nieuwe winterseizoen wordt dat ÚÚn keer in de veertien dagen. Chef radio Jan Booij is daar blij mee. Het is beter voor de continu´teit. En bovendien, Grote Oever is een politiek programma en er gebeurt de komende maanden heel veel in het Stadhuis aan de Grote Oever.

Op 11 september moet het Onderwijspark worden afgetikt. Meppel krijgt zijn eigen 11 september. Ik sprak mensen die de vergelijking ongepast en navrant vonden. Iedere vergelijking met het 11 september dat in ons geheugen staat gegrift, is misplaatst, zo werd mij voorgehouden. Ik geloof niet dat Peter de Visser de opmerking maakte om ook maar enigszins afbreuk te doen aan de herinneringen aan die historische zwarte dag in de Verenigde Staten.

Stad en Esch houdt een troefkaart achter de hand bij de verhuizing van de locatie Zuiderlaan naar de Randweg. Een aantal lokalen aan de Zuiderlaan blijft voorlopig in gebruik. Peter de Visser wil niet het risico nemen dat de school zichzelf voor voldongen feiten plaatst, mocht er op het laatste moment een kink in de kabel komen met het Onderwijspark. Op de locatie Zuiderlaan komt de Brede School. Momenteel worden verdiepingen van de school aan de Randweg verbouwd om de leerlingen van de Zuiderlaan een dak boven hun hoofd te geven. Met een gefaseerde verhuizing houdt De Visser druk op de ketel. Hij knipperde in de studio weliswaar met zijn ogen, maar dit weloverwogen besluit heeft hij genomen zonder zijn ogen te knipperen.

Het gaat ook hier om geld. De Visser vreest dat door een te beperkte financiŰle speelruimte er moet worden ingeleverd op kleinschaligheid, duurzaamheid en architectonische uitstraling. Twee ton op jaarbasis minder huurkosten betekent omgerekend in oppervlakte dat er 2000 m2 moet worden ingeleverd. De politiek vindt op haar beurt dat er best een beetje druk op het onderwijs mag worden gezet om het onderste uit de kan te halen. Blanco cheques worden niet afgegeven. De voordelen van het gezamenlijk gebruik van gebouwen en faciliteiten hoeven niet in zijn geheel naar de scholen terug te vloeien, maar mogen ook gerust in de gemeentekas komen en worden gebruikt voor andere belangrijke investeringen voor de Meppeler gemeenschap, zo is de redenering.

Een groot gebouw met verschillende onderdelen is wellicht wat goedkoper dan een echte campus met allemaal aparte dependances voor de deelnemende scholen die op de een of andere manier met elkaar worden verbonden. Woonconcept gaat er een toparchitect opzetten, heeft directeur Hedzer van Houten wel eens laten doorschemeren. Misschien wordt er wel een prijsvraag onder architecten uitgeschreven.

Een van de knelpunten bij de ontwikkeling van het Onderwijspark is de toekomstige ontsluiting. Een aantal fracties is van oordeel dat de bestaande overgang in de Reeststouwe en de Vleddertunnel voldoende zijn voor de verwerking van de vele fietsers van en naar de scholen op Ezinge. Volgens wethouder Egbert van Dijk gaat Pro Rail, de beheerder van de infrastructuur voor de treinen van de NS, nooit akkoord met het achterwege laten van de fietstunnel en de toename van het fietsverkeer op de overgang Reeststouwe. De wethouder verklaarde donderdagavond in de raad daar `nooit de verantwoordelijkheid voor te nemen`. Dit betekent dat als de meerderheid van de raad de tunnel afwijst Egbert van Dijk zijn biezen pakt. Dat is nog eens duidelijkheid in de politiek.