Ton Henzen

...Ondertoon

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Fout
  • Fout bij laden feed data.

Vredespijp

E-mailadres Afdrukken

Sinds de tip dat de gemeente grond in optie zou hebben gegeven aan asfaltverwerker Heijmans, omdat dit bedrijf Alphen aan de Rijn moet uitvluchten, hebben we bij de krant zoveel artikelen over de onderwerp geschreven dat ze een boek kunnen beslaan. De schrik sloeg me om het hart, nadat ik een bekende journalistieke tactiek had toegepast: even een collega bellen, in Alphen aan de Rijn. Hij verhaalde over langdurige overlast van een nieuwbouwwijk, permanent klagende bewoners en een deal van de gemeente die voor veel geld Heijmans als het ware had uitgekocht. En nu komen ze naar jullie? Daar mag je blij mee zijn,` aldus de opgewekte collega. Hij was als bewoner van Alphen opgelucht dat Heijmans zou vertrekken. Even opgelucht als de Meppelers vandaag zijn dat de Raad van State de provinciale milieuvergunning voor Heijmans heeft vernietigd.

Leden van de werkgroep Houd Meppel Schoon kwamen woensdagmiddag in opperbeste stemming bijeen in het huis van Arie Alblas aan de Zomerdijk. Alle partijen (Milieufederatie Drenthe, Friesland Foods, ICC Meppel en Sterk Meppel) hebben gelijk gekregen bij de Raad van State. Het zegt wat over de deskundigheid van gerenommeerde instituten als het RIVM en TNO. Deskundigen van deze instellingen hebben in opdracht van de gemeente beweerd dat het allemaal wel zou meevallen. De eerbiedwaardige Raad van State heeft anders geoordeeld. Het recht heeft gezegevierd.
`Het vernietigen van de milieuvergunning is nu een geldig argument voor de gemeente Meppel om het concept-koopcontract van grond aan Heijmans te ontbinden’, aldus Herman Jansen van de werkgroep en van de fractie van Sterk Meppel..
De journalistiek werd lange tijd bestookt met standpunten voor en tegen de komst van Heijmans. Ik geef twee voorbeelden uit krantenberichten.
`De onrust onder een groot deel van de Meppeler bevolking over de komst van de asfaltcentrale is niet afgenomen, ondanks een uitvoerige presentatie van de plannen door de directie. Voorzitter Daan Padmos van de Natuurbeschermingswacht Meppel en Omstreken waarschuwde dat de uitstoot van het kankerverwekkende benzeen uit de zestig meter hoge schoorsteen van Heijmans tot ver in de omtrek te merken is. De pijp, die bij de hernieuwde milieuvraag twee keer zo hoog is geworden, is tot ver in de Kop van Overijssel te zien.`
`Pure horizonvervuiling,` voegde inspreker Theo van den Berg tijdens een hoorzitting in de raadscommissie eraan toe.
`‘Heijmans heeft niets misdaan. Het aannemingsbedrijf was net als andere bedrijven doordrongen van de goede vestigingsfactoren van Meppel als Poort van het Noorden. Met een hoofdvaarweg als het Meppeler Diep voor het bulktransport en met goede ontsluitingswegen voor het vervoer van het asfalt in het Noorden.’ De Drentse gedeputeerde Johan Dijks had er op een VVD-bijeenkomst in Schouwburg Ogterop behoefte aan het beeld over het bouwconcern te nuanceren. `Afval, voetbal en asfalt veroorzaken veel emotie in de samenleving’, constateerde Dijks, inmiddels al enige tijd ex-gedeputeerde.

Het was uiteraard ook voor Theo van den Berg een vreugdevolle dag. Ik heb vanmiddag de redactionele voorbereidingen getroffen voor een pagina in de Meppeler Courant over de Verkiezing van de Meppeler van het Jaar. Ik mag hier wel verklappen dat Theo een van de vijf genomineerden is. Hij heeft heel wat uren, dagen, misschien wel weken aan vrije tijd in het protest tegen de asfaltcentrale gestoken. Stukken bestudeerd, vergunningen nageplozen, zittingen van de afdeling rechtspraak van de Raad van State bijgewoond. En dat allemaal om de asfaltcentrale van Heijmans tegen te houden. Hij ging met zijn bijzondere accent iedere discussie waar ook aan. Hij leidde de actiegroep Houd Meppel Schoon naar Assen voor het overhandigen van duizenden handtekeningen. Van den Berg was duidelijk aanwezig tijdens hoorzittingen van de provincie waar hij in debat ging met de liberale milieugedeputeerde Tanja Klip. Zij koestert sympathie voor Theo van den Berg. Het debat werd altijd met argumenten en op beschaafde toon gevoerd. Cijfers gingen over tafel. Gescholden werd er nooit. Brommen, ja dat deed Theo wel eens, maar dan binnensmonds en niet luidkeels tijdens officiële gelegenheden.
De metingen en conclusies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geloofde hij eenvoudigweg niet. Tegenover de cijfers van het RIVM stelde Theo van den Berg veel belastender cijfers voor Heijmans. Het RIVM stelde in zijn rapport dat door de komst van de asfaltcentrale de uitstoot van fijn stof nauwelijks wordt verhoogd, dat de geur- en geluidsoverlast binnen de landelijke normen blijft en dat de uitstoot van kankerverwekkende stoffen onder de gezondheidkundige normen van het rijk blijft.
Na aandrang vanuit de zaal werd Van den Berg tijdens de provinciale hoorzitting uitgenodigd zijn cijfers te overleggen. De provincie, aldus de toezegging van gedeputeerde Klip, zou ze serieus bestuderen en meewegen bij de definitieve milieuvergunning. De provincie verleende uiteindelijk op grond van de metingen van het RIVM de milieuvergunning en de gedeputeerde constateerde klip en klaar dat Heijmans niets in de weg kan worden gelegd.

Als vertolker van de gevoelens van het merendeel van de bevolking dat zich kantte tegen de asfaltcentrale, wordt Theo van den Berg genomineerd voor de verkiezing van de Meppeler van het Jaar. Misschien mag hij nog eens een kopje thee komen drinken bij tante Tanja. Of misschien wat anders nu de provincie flink op de koffie is gekomen.
De Heijmans-kwestie heeft de bevolking gelukkig niet echt gespleten. De voor- en tegenstanders stonden elkaar niet naar het leven en gingen op een volwassen manier met de verschillen van inzicht om. De vraag is nu wel actueel welke consequenties deze uitspraak van de Raad van State heeft voor uitbreidingsplannen van bestaande bedrijven en vestiging van nieuwe.
Ondertussen zou het een ludieke actie zijn om op Oevers D massaal een glaasje Bruisend Meppel te drinken, te toosten op ons aller gezondheid én een zestig meter lange vredespijp te roken. Maar niet over de longen!